พิเศษ

ปี 2559-2560 อัตราค่าบริการโปรโมชั่น ดังนี้

1. วิเคราะห์น้ำต่ออายุ อย.ทางเคมีและกายภาพ (pH+Nitrate+Fluoride) ราคา 720 บาท เท่านั้น

2. วิเคราะห์น้ำประปาทางเคมีและกายภาพ (11 รายการ) ราคา 1,600 บาท เท่านั้น (2 ตัวอย่างขึ้นไป เหลือ 1,400 บาท)

3. วิเคราะห์น้ำเสียจากโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม (9 รายการ) ราคา 1,600 บาท เท่านั้น (2 ตัวอย่างขึ้นไป เหลือ 1,400 บาท) 

ติดต่อ ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 086-962 5014

ทดสอบระบบการบริหารจัดการเอกสารวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง

 

อัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Click เพื่อ Download)

 

แผนผังการบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง